Czyżkówko Bydgoszcz Osiedle
Czyżkówko Bydgoszcz Osiedle

Zmiany w ruchu na Wszystkich Świętych

sobota, 31 października 2015 09:22

 

Uprzejmie informujemy, że od: 30.10.2015 roku do: 02.11.2015 roku w rejonach nekropolii będzie obowiązywała zmieniona organizacja ruchu.

Zaplanowane zmiany:

Cmentarz przy ul. Kcyńskiej:

 • ruch jednokierunkowy na ul. Łabiszyńskiej (dopuszczony kierunek ruchu Szubińska-Kcyńska),
 • ruch jednokierunkowy na ul. Kcyńskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Łabiszyńską do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury, dopuszczony kierunek ruchu Łabiszyńska-Żwirki i Wigury z wyjazdem na ul. Żwirki i Wigury wyłącznie w kierunku ul. Szubińskiej),
 • ruch jednokierunkowy na ul. Kcyńskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Łabiszyńską do skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską, dopuszczony kierunek ruchu Łabiszyńska-Gnieźnieńska).

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od: 31.10.2015 roku od godz. 20:00 do: 02.11.2015 roku do godz. 01:00.

Cmentarz przy ul. Jaskółczej:

 • ruch jednokierunkowy na ul. Jaskółczej (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Żwirki i Wigury, a skrzyżowaniem z ul. Gnieźnieńską - dopuszczony kierunek ruchu Żwirki i Wigury-Gnieźnieńska),
 • wprowadzenie: „zakazu zatrzymywania się" na ul. Jaskółczej (po stronie północnej),
 • ruch jednokierunkowy na ul. Kossaka (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Gnieźnieńską, a skrzyżowaniem z ul. Żwirki i Wigury - dopuszczony kierunek ruchu Gnieźnieńska-Żwirki i Wigury),
 • wprowadzenie: „zakazu zatrzymywania się" na ul. Kossaka (po stronie południowej).

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od: 31.10.2015 roku od godz. 20:00 do: 02.11.2015 roku do godz. 01:00.

Cmentarz przy ul. Chojnickiej:

 • wprowadzenie: „zakazu zatrzymywania się" na ul. Wiejskiej (po obu stronach jezdni, odcinek od skrzyżowania z ul. Chełmżyńską do skrzyżowania z ul. Deszczową).

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od: 31.10.2015 roku od godz. 20:00 do: 02.11.2015 roku do godz. 01:00.

Cmentarz przy ul. Toruńskiej:

 • wprowadzenie: „zakazu zatrzymywania się" na ul. Spokojnej bez obowiązujących odstępstw (po stronie zachodniej),
 • wprowadzenie: „zakazu zatrzymywania się" na ul. Władysława Bełzy (po stronie południowej, odcinek od skrzyżowania z ul. Cienistą do skrzyżowania z ul. Spokojną).

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od: 31.10.2015 roku od godz. 20:00 do: 02.11.2015 roku do godz. 01:00.

Cmentarz przy ul. Wiślanej:

Etap I

 • wprowadzenie: „zakazu zatrzymywania się" na ul. Fordońskiej (jezdnia południowa, odcinek od skrzyżowania z ul. Kapliczną do skrzyżowania z ul. Wiślaną), ul. Wiślanej (po stronie wschodniej) oraz na ul. Więcka (po stronie południowej na całej długości, po stronie północnej na odcinku od ul. Łowickiej do ul. Skandynawskiej),
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Wiślanej (odcinek od skrzyżowania z ul. Fordońską do skrzyżowania z ul. Więcka; dopuszczony kierunek ruchu od ul. Fordońskiej w stronę cmentarza) oraz ul. Więcka (odcinek od skrzyżowania z ul. Wiślaną do skrzyżowania z ul. Skandynawską; dopuszczony kierunek ruchu Wiślana - Skandynawska),
 • wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Wiślanej ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (odcinek od posesji nr 4 do ul. Więcka),
 • wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Więcka ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (odcinek od skrzyżowania z ul. Wiślaną do skrzyżowania z ul. Skandynawską).

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od: 30.10.2015 roku od godz. 22:00 do: 31.10.2015 roku do godz. 24:00.
od: 01.11.2015 roku od godz. 18:00 do: 02.11.2015 roku do godz. 01:00.

Etap II

 • wprowadzenie bus-pasa na ul. Fordońskiej (jezdnia południowa – skrajny pas ruchu, odcinek od skrzyżowania z ul. Kapliczną do skrzyżowania z ul. Wiślaną),
 • wprowadzenie pasa dla pojazdów jadących w stronę cmentarza przy ul. Wiślanej (jezdnia południowa – wewnętrzny pas ruchu, odcinek od skrzyżowania z ul. Kapliczną do skrzyżowania z ul. Wiślaną),
 • wprowadzenie alternatywnego objazdu dla ul. Fordońskiej ulicami: Przemysłową, Witebską, Wyszogrodzką.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od: 01.11.2015 roku od godz. 0:00 do godz. 18:00.

Cmentarz przy ul. Artyleryjskiej i ul. Ludwikowo:

Etap I

 • utrzymanie: „zakazu zatrzymywania się" na ul. Artyleryjskiej,
 • czasowa likwidacja ścieżki rowerowej na ul. Pileckiego, ul. Artyleryjskiej, ul. Zaświat i ul. Zygmunta Augusta,
 • wprowadzenie: „zakazu zatrzymywania się" na ul. Rynkowskiej (po obu stronach jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Pileckiego do drogi wzdłuż bocznicy kolejowej),
 • wprowadzenie: „zakazu zatrzymywania się" (po obu stronach jezdni) na drodze wzdłuż bocznicy kolejowej (wzdłuż północnego wygrodzenia cmentarza),
 • wprowadzenie: „zakazu zatrzymywania się" na ul. Ludwikowo (po obu stronach jezdni, odcinek od łącznika przy cmentarzu do wjazdu na tymczasowe parkingi),
 • wyłączenie z ruchu odcinka ul. Ludwikowo od łącznika przy cmentarzu do wjazdu do PESY,
 • wyznaczenie tymczasowego parkingu w okolicy północnej bramy cmentarza,
 • wygrodzenie na ul. Zaświat skraju rampy kolejowej.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od: 30.10.2015 roku od godz. 22:00 do: 02.11.2015 roku do godz. 01:00.

Etap II

 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Rynkowskiej (dopuszczony kierunek ruchu Pileckiego-droga wzdłuż bocznicy kolejowej),
 • wprowadzenie: „zakazu zatrzymywania się" na ul. Rynkowskiej (po stronie zachodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pileckiego do wjazdu do cmentarza, po stronie wschodniej od wjazdu do cmentarza do drogi wzdłuż bocznicy kolejowej),
 • wprowadzenie: „zakazu postoju" (po stronie wschodniej od końca oznakowania poziomego w postaci linii podwójnej ciągłej do wjazdu do cmentarza),
 • wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Rynkowskiej ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (odcinek od wjazdu do cmentarza do drogi wzdłuż bocznicy kolejowej po stronie zachodniej),
 • wyznaczenie jednokierunkowego objazdu lasem dla pojazdów wyjeżdżających z obszaru przy cmentarzu przy ul. Rynkowskiej.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od: 31.10.2015 roku od godz. 22:00 do: 02.11.2015 roku do godz. 01:00.

Szczegółowe mapki z organizacją ruchu przy nekropoliach oraz proponowanym objazdem ulicy Fordońskiej w kierunku do Fordonu znajdują się niżej w załacznikach PDF.

UWAGA! Przejście dla pieszych przez tory kolejowe, pomiędzy cmentarzami przy ul. Zaświat i ul. Ludwikowo podobnie, jak w latach ubiegłych nie będzie możliwe!

Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o stosowanie się do tymczasowego oznakowania oraz poleceń służb porządkowych regulujących ruch w obrębie opisanych cmentarzy.

 

źródło: zdmikp

 

 

 

Ostatnie przęsło mostu nad Kanałem Bydgoskim zamontowane

czwartek, 08 października 2015 21:21

 

29.07. zakończył się montaż ostatniego przęsła mostu nad Kanałem Bydgoskim. Do operacji został wykorzystany dźwig o wysokości 60 m. Ostatnie przęsło o wadze 110 ton jest najdłuższe, bo blisko 20-metrowe.

W ramach budowy mostu nad Kanałem Bydgoskim "SKANSKA" wykonała do tej pory m.in. pale pod podpory mostu przy brzegach kanału, fundamenty, dwie podpory mostu oraz nasypy.
Montaż ostatniego, trzeciego, przęsła mostu, składającego się z 7 dźwigarów przęsła, firma rozpoczęła 28.07. w godzinach wieczornych, a zakończyła 29.07. Do operacji wykorzystała dźwig o wysokości 60 m (udźwig 400 ton). Ostatnie, środkowe, przęsło, o wadze 110 ton jest najdłuższe – bo blisko 20-metrowe, montowane nad kanałem bez podpory pośredniej.
Cały czas trwa montaż konstrukcji stalowej. Przed "SKANSKĄ" jeszcze montaż deskowania i zbrojenie ustroju nośnego, następnie betonowanie płyty, a także umocnienie skarp brzegów rzeki.
Cała konstrukcja mostu pochłonie 317 ton stali, 200 ton zbrojenia i ok. 232 gruszki betonu (4 255 ton).
Pierwszy etap (etap II A1), tzw. kamień milowy zakończony został w terminie. Obejmował budowę drogi łączącej nowo budowany most z centrum miasta tj. nowy ślad ul. Grunwaldzkiej oraz łącznicy zjazdowej z mostu wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Bronikowskiego, a także drogę serwisową służącą do obsługi strugi Flis.
Dużym wyzwaniem dla inwestycji jest prowadzenie prac na bardzo ograniczonym terenie budowy . Wymaga to niezwykle precyzyjnego planowania wszelkich dostaw, wbudowywania poszczególnych elementów zgodnie ze szczegółowym i napiętym harmonogramem. Dodatkowym utrudnieniem jest struga Flis, która przepływa przez plac budowy. Warte podkreślenia jest również, że montaż konstrukcji stalowej mostu odbywa się bez zamykania szlaku żeglownego i zwężania światła Kanału Bydgoskiego. Montaż wykonywany jest z brzegów kanału. Z uwagi na to, że na terenie inwestycji występują złożone warunki gruntowo-wodne, tj. nasypy niekontrolowane o zróżnicowanej miąższości oraz grunty organiczne na południowym brzegu kanału – obiekt mostowy posadowiony będzie na palach – 18 pali o średnicy 1,5 m i długości 15 m każdy. Most przez Kanał Bydgoski będzie miał długość 96 m, a szerokości niemal 17 m. Nowa przeprawa umożliwi kierowcom sprawny zjazd z ronda Generała Maczka w kierunku centrum pod nowo wybudowanym wiaduktem kolejowym przy ul. Grunwaldzkiej, jak również wjazd w ul. Bronikowskiego.

 

źródło: zdmikp

 

 

Zmiany w organizacji ruchu ulice Koronowska - Grunwaldzka

wtorek, 07 lipca 2015 16:43

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: "Budowa mostu przez Kanał Bydgoski wraz z przebudową Węzła Zachodniego w Bydgoszczy", od dnia: 09.03.2015r. (poniedziałek) zamknięte zostanie skrzyżowanie ulicy Koronowskiej z ulicą Grunwaldzką (wlot). Utrudnienia potrwają do końca października 2015 roku. Za utrudnienia spowodowane budową bardzo przepraszamy.

 

 żródło:zdmikp

 

   

Strona 7 z 16

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>