NFZ Bydgoszcz
NFZ Bydgoszcz

Wykaz szczegółowy telefonów do Oddziału w Bydgoszczy - Al. Mickiewicza 15, 85-071

Oddział jest czynny w dni robocze
(poniedziałek-piątek) w godz. 8.00 – 16.00

Nr telefonu: 52 32-52-....    

Sekretariat Dyrektora -702
Sekretariat Zastępców Dyrektora -703
Rzecznik prasowy -892
Wydział Ekonomiczno-Finansowy -885
Dział Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych
WYDZIAŁU EKONOMICZNO - FINANSOWEGO
-734, -701
Sekcja Obsługi Umów -711, -987, -971, -804, -988
Wydział Księgowości -820, -786
Wydział Kadr i Szkoleń -898, -914


Wykaz szczegółowy telefonów do Oddziału w Bydgoszczy - ul. Słowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz,

Oddział jest czynny w dni robocze
(poniedziałek-piątek) w godz. 8.00 – 16.00


Nr telefonu: 52 32-52-....    

INFORMACJA -700, -706, -896
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej -803
(fax i tel.)
Sekcja ds. Obsługi Skarg i Wniosków -737
Dział Kontraktowania i Rozliczania Świadczeń -859, -889
Leczenie Szpitalne -861, -729, -789
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna -771, -787
Leczenie stomatologiczne -791
Podstawowa Opieka Zdrowotna -790, -756
Leczenie Psychiatryczne -780, -862
Opieka Długoterminowa -788, -803
Rehabilitacja Lecznicza -805, -816
Świadczenia Odrębnie Kontraktowane -731
Programy Profilaktyczne -728, -730
Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych -741, -814, -972
Dział Monitorowania Analiz i Planowania -774, -740
Wydział Spraw Świadczeniobiorców -870, -880, -768
Wydział Współpracy Międzynarodowej -817      
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) -900
Rejestracja i wydawanie formularzy S1, E106, E109, E120, E121, E123 -846, -724 
Rozliczanie świadczeń za uprawnionych (pacjentów z UE/EFTA), realizowanych na terenie RP -799, -766
Rozliczanie świadczeń za ubezpieczonych, zrealizowanych na terenie UE/EFTA -974, -877
Zwrot kosztów leczenia poniesionych w innym państwie członkowskim UE/EFTA -833
Wydział Administracyjno - Gospodarczy -779, -772, -763, -907
Wydział Informatyki -973, -966, -761
Wydział Gospodarki Lekami

-904, -826, -834, -827, -965


źródło: http://nfz-bydgoszcz.pl/

NFZ Bydgoszcz