Regulamin
Regulamin

 

Zasady ogólne

 1. Ogłoszenia w serwisie czyzkowko.pl są serwisem ogłoszeń internetowych oraz serwisem informacyjnym zamieszczonym pod adresem URL: http://www.czyzkowko.pl.
 2. zamieszczanie ogłoszeń dokonywane jest w oparciu o niniejszy regulamin.
 3. zamieszczanie ogłoszeń jest darmowe nie są z tego tytułu pobierane żadne opłaty.
 4. regulamin dotyczy użytkowników korzystających z usług świadczonych na zasadach w nim opisanych. Polityka prywatności dotyczy w odpowiednim zakresie wszystkich użytkowników korzystających z serwisu http://www.czyzkowko.pl.

 

Niedozwolone jest reklamowanie lub oferowanie towarów lub usług, zakazanych przez prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności:

 1. towarów pochodzących z kradzieży lub wprowadzonych do obrotu niezgodnie z obowiązującym prawem
 2. narkotyków i materiałów pornograficznych,
 3. towarów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego,
 4. organów ludzkich lub zwierzęcych,
 5. ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich,
 6. produktów farmakologicznych, także tych dopuszczonych do obrotu pozaaptecznego.
 7. sprzedaży zwierząt w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz.U. z 2003 roku Nr 106 poz.1002, z późn. zm.)..

 

Zabrania się dodawania ogłoszeń, które nie są zgodne z polskim prawem, m.in.:

 1. łamią prawo autorskie (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
 2. obarczają bezpodstawnymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego),
 3. zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
 4. są obrazą dla osób publicznych (art. 23 Kodeksu cywilnego) lub innych narodowości i ras (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego),
 5. rozpowszechniają idee alkoholizmu (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),
 6. propagują m.in. narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.)

 

Strona http://www.czyzkowko.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

 1. treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia,
 2. zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych,
 3. za to, w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w treści ogłoszenia zamieszczonego na stronie ogloszenia.http://czyzkowko.pl zostaną wykorzystane,
 4. komentarze wystawiane w artykułach za pomocą serwisu Facebook.com.
 5. Zaprawidlowe informacje, które z przyczyn nie zależych od serwisu http://www.czyzkowko.pl mogą uledz zmianie.

 

Portal http://www.czyzkowko.pl zastrzega sobie prawo do:

 1. usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem, niniejszym regulaminem lub dodawanych wielokrotnie w różnych kategoriach,
 2. usuwania ogłoszeń zamieszczanych w nieprawidłowych kategoriach,
 3. usuwania ogłoszeń, w których są podawane nieistniejące identyfikatory do komunikatorów internetowych,
 4. usuwania ogłoszeń, których czytelność utrudnia lub uniemożliwia przeglądanie serwisu,
 5. usuwania ogłoszeń, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi serwisu http://czyzkowko.pl lub narazić go na straty, np.: odsyłających bezpośrednio lub pośrednio do innych stron internetowych lub zawierających treści wulgarne czy negujące działalność serwisu lub nie mające charakteru ogłoszeń.
 6. wykorzystywania adresów e-mail do działań reklamowych prowadzonych przez serwis http://czyzkowko.pl o ile użytkownik wyraził na to zgodę.
 7. nie zamieszczenia ogłoszenia bez podania przyczyny,
 8. modyfikowania niniejszego regulaminu,
 9. czasowego przerywania pracy serwera,
 10. zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych.
 11. Usunięcia konta użytkownika, nie przestrzegającego regulaminu,
 12. Usunięcia komentarzy dodawanych za pomocą serwisu Facebook.com

 

Korzystanie z serwisu internetowego www.czyzkowko.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.