Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Adres ODDZIAŁU:
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 BYDGOSZCZ

Sekretariat ODDZIAŁU:
Pani Renata Marcula
Pani Bernardeta Sławkowska
Tel/fax: 52 378-72-27
kom. 667-671-296

Gabinet lekarski Oddziału Klinicznego Intensywnej Terapii: Tel/fax: 52 378-72-29
Oddział Intensywnej Terapii Pooperacyjnej Sala Chorych: Tel. 52 378-78-24

 

źródło: http://www.10wsk.mil.pl