faktoring
5/5 - (4 votes)

Przede wszystkim najważniejszym pytaniem jest to czym jest faktoring, a więc jest to transakcja trójstronna pomiędzy firmą faktoringową, dłużnikiem i stroną finansującą. Umowa ta polega na tym, że faktor w momencie wysłania zestawienia płatności wpłaca około 90% zobowiązania za dłużnika, a pozostałą część płaci w momencie gdy dłużnik spłaci swoje zobowiązanie. Taka usługa pozwala na utrzymanie płynności finansowej przez przedsiębiorcę.

Spis treści

Podział faktoringu

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje faktoringu

– niepełny – nie bierze się ryzyka niewypłacalności kontrahenta
– pełny – z ryzykiem niewypłacalności kontrahenta

Zalety

Przede wszystkim podjęcie współpracy faktoringowej opiera się o inne kryteria niż uzyskanie kredytu w banku. W przypadku banku liczy się zdolność kredytowa, a w przypadku faktoringu występowanie okoliczności, które mogą spowodować problemy z płynnościami w płatnościach. Korzystanie z faktoringu pozwala na zapewnienie płynności finansowej dla każdego. Dzięki takim usługom prowadzenie firmy stanie się łatwiejsze.